• مقالات فارسی ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره

 1. رابطه ابعاد سلامت روانی دانشجویان با انگاره ذهنی آنان از خدا /دومین همایش سراسری نقش دین در بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی حدادی 1386 
 2. رابطه سلامت روانی با تصویر ذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی در دانشجویان /دومین همایش سراسری نقش دین در بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی حدادی، مظاهری ، حمدیه 1386
 3. بررسی سلامت عمومی و میزان توکل دانشجویان دانشگاه تهران / سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت سخنرانی پیروی ، جعفری 1385
 4. تاثیر آموزش سفالگری در کاهش نارسایی در توجه دانش آموزان عقب مانده ذهنی / اولین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی به پژوه، محمدی 1385
 5. تاثیر آموزش سفالگری در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان کم توان ذهنی/ اولین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی به پژوه، محمدی 1385
 6. تولدی دوباره: تفسیری روان شناختی از سوره مبارکه کهف در قرآن و کاربرد آن در مشاوره /همایش کاربرد اندیشه های عرفانی و هنری در مشاوره و روان درمانی دانشگاه الزهرا سخنرانی 1385
 7. آموزش روان شناختی مبتنی بر احادیث و بررسی تاثیرات روانی وتربیتی آن در روابط زوجین/ همایش بین المللی نقش اصفهان در توسعه علوم، تمدن و فرهنگ اسلامی دانشگاه اصفهان سخنرانی فقیهی 1385 
 8. رابطه راهبردهای مقابله ای مذهبی، اعتقاد دینی و توکل با تنیدگی در دانشجویان همایش بین المللی نقش اصفهان در توسعه علوم، تمدن و فرهنگ اسلامی دانشگاه اصفهان سخنرانی افروز، خانبانی، چیتی 1385
 9. رابطه بین عفو و گذشت و سلامت روانی در دانشجویان علوم پزشکی همایش بین المللی نقش اصفهان در توسعه علوم، تمدن و فرهنگ اسلامی دانشگاه اصفهان سخنرانی کیوان زاده ، وحدت 1385 
 10. ملاحظات روش شناختی در مطالعه دینداری /نخستین همایش بین المللی گفتگوی علم و دین، مفهوم حیات انسان و سلامت تهران سالن اجلاس سران سخنرانی خدایاری فرد، فقیهی ، به پژوه ، شکوهی یکتا، عابدینی 1385 
 11. ضرورت ها و چالش های اساسی در بومی سازی روان شناسی در ایران /کنگره ملی علوم انسانی تهران ، صداو سیما سخنرانی 1385 
 12. گزارش مقدماتی و آماده سازی (تالیف) پرسشنامه دینداری دانشجویان/ نخستین همایش بین المللی گفتگوی علم و دین:مفهوم حیات انسان و مباحث کاربردی تهران، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران سخنرانی خدایاری فرد، فقیهی ، به پژوه ، شکوهی، عابدینی ، پاک نژاد 1384 
 13. مفهوم سلامت در قرآن و حدیث/ نخستین همایش سراسری گفتگوی علم و دین تهران سخنرانی 1384
 14. بررسی رابطه بین افسردگی دوران قاعدگی و نگرش مذهبی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان کرج/ درسال 83 نخستین همایش سراسری گفتگوی علم و دین تهران سخنرانی 1384 
 15. بحران هویت در نگرش دینی /کنفرانس جوان وهویت قم سخنرانی فقیهی 1383
 16. عوامل آسیب زا در هویت یابی جوان /کنفرانس جوان و هویت قم سخنرانی فقیهی 1383
 17. مفهوم هویت در منظر دین/ کنفرانس جوان و هویت قم سخنرانی فقیهی، حسینی 1383
 18. مقیاس تجربیات معنوی/ همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاسهای دینی تهران سخنرانی محمدی لواسانی 1382
 19. بررسی فرایند ساخت و تدوین مقیاسهای دینی /همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاسهای دینی تهران سخنرانی شکوهی،فقیهی، به پژوه، خدایاری فرد 1382
 20. موانع و محدودیت های روان سنجی مقیاس های دینی(چکیده مقالات) همایش مبانی نظری و روان سنجی سخنرانی به پژوه، شکوهی، فقیهی، خدایرای فرد 1382
 21.  بررسی شیوه های اجرا و هنجاریابی مقیاس های دینداری /اولین همایش مبانی نظری مقیاس های دینی دانشگاه تهران سخنرانی به پژوه، شکوهی، فقیهی، خدایاری فرد 1382
 22. رابطه صله رحم با سازگاری اجتماعی نوجوانان / سومین همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی پژوهشکده حوزه و دانشگاه سخنرانی 1381
 23. تاثیر به کارگیری راهبردهای شناختی در پرورش بیان نوشتاری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری در مقطع ابتدایی/ نخستین همایش یافته های نوین پژوهشی در آموزش و پرورش استثنایی شیراز سخنرانی آدم زاده 1380
 24. توکل به خدا به عنوان راهبرد حل مشکلات زندگی  / اولین همایش نقش دین در بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی دوست محمدی 1380
 25. مطالعه مقدمانی تهیه مقیاس نگرش مذهبی دانشجویان / اولین همایش نقش دین در بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی خدایاری،شکوهی ، نصفت 1380 
 26. کاربرد عفو و گذشت و سلامت روان در والدین کودکان عادی و عقب مانده ذهنی / اولین همایش نقش دین در بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی خدایاری،فقیهی، وحدت 1380 
 27. رابطه عفو و گذشت و سلامت روان در والدین کودکان عادی و عقب مانده ذهنی/ اولین همایش نقش دین در بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی خدایاری،فقیهی، وحدت 1380
 28. رابطه توکل به خدا با اضطراب و صبر و امیدواری در شرایط ناگوار در دانشجویان دانشگاه تهران/ اولین همایش نقش دین در بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی خدایاری،شکوهی ، فقیهی1380
 29. رابطه بین عوامل تنش زا و نشانگان تنیدگی با راه های مقابله در دانشجویان/ اولین سمینار بهداشت روان دانشجویان دانشگاه تهران سخنرانی خدایاری فرد ، شکوهی یکتا 1380
 30. اشتغال افراد ناتوان حقوق کودکان و دانش آموزان استثنایی تهران ، تالار وحدت سخنرانی 1380
 31. بررسی راههای مقابله ای با فشارهای روانی ناشی از ناباروری سمپوزیوم جنبه های روانشناختی ناباروری تهران، پژوهشکده ابن سینا سخنرانی سهرابی 1380
 32. بررسی میزان فشارهای روانی ناشی از ناباروری در زنان نابارور سمپوزیوم جنبه های روانشناختی ناباروری تهران، پژوهشکده ابن سینا سخنرانی سهرابی 1380
 33. روشهای مقابله مذهبی در بین دانشجویان و تاثیر آن در سلامت روانی آنان اولین سمینار بهداشت روان دانشجویان دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا سخنرانی 1380
 34. رفتار بخشایش گرانه در نهج البلاغه : مبانی تئوریکی و اثرات روان شناختی آن همایش تربیت در سیره و کلام امام علی (ع) قم سخنرانی 1379 
 35. تهیه مقیاس اندازه گیری توکل به خداوند /دومین همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی دانشگاه میبد یزد سخنرانی خدایاری فرد، شکوهی یکتا، فقیهی 1379 
 36. رابطه عفو و گذشت با میزان اضطراب در والدین کودکان عادی و استثنایی /دومین همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی دانشگاه میبد یزد سخنرانی 1379
 37. توکل از دیدگاه امام (ره) و آثار روانی و تربیتی آن/ همایش تربیت و خانواده تبریز سخنرانی 1379
 38. بررسی تاثیر آموزش فراشناختی بر توانایی یادسپاری کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر/ همایش بین المللی کودکان با ناتوانی های هوشی دانشگاه علوم بهزیستی سخنرانی ضرابی ، شیخ الاسلامی 1378
 39. تاثیر روش تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان عقب مانده ذهنی/ همایش بین المللی کودکان با ناتوانی های هوشی دانشگاه علوم بهزیستی سخنرانی رشتی 1378 
 40. استفاده از بخشایش گری در مشاوره خانواده/ ششمین گردهمایی مسئولان دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور دانشگاه یزد سخنرانی 1378
 41. تهیه مقیاس اندازه گیری اعتقادات و نگرش مذهبی دانشجویان/ اولین همایش نقش دین در بهداشت روان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری سخنرانی 1376
 42. توکل به خداوند متعال به عنوان راهبرد حل مشکلات زندگی /اولین همایش نقش دین در بهداشت روان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری سخنرانی خدایاری فرد، شکوهی یکتا، نصفت 1376
 43. تشخیص متغیرهای مهم در پژوهش های اثر مذهبی بودن بر بهداشت روانی/ نخستین همایش نقش دین در بهداشت روان تهران سخنرانی 1376
 44. توکل به خداوند متعال ، ساخت مقیاس و بررسی اثرات روانی و تربیتی آن /نخستین همایش نقش دین در بهداشت روان تهران سخنرانی 1376
 45. ویژگیهای شناختی و فراشناختی کودکان با اختلالات یادگیری و روشهای بازپروری آن /نخستین همایش ناتوانی های ویژه یادگیری تهران سخنرانی 1375

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر